top of page

DRAMA

 

YARATICI DRAMA ?

 Çocukların kendini, arkadaşlarını ve çevresini tanımasına  hayal güçlerini  geliştirmesine  yol açan bir uygulama biçimidir. Drama bir olayı, oyunu, yaşantıyı tiyatro etkinliklerinden yararlanarak, geliştirerek canlandırmaktır.

 

Yaratıcı Drama Neden Gereklidir?

 

Çocuklar, okulda geçirdikleri zamanın dışında ilgi alanlarını tamamen televizyon ve digital araçlara yöneltmişlerdir. Çocukların sanata olan ilgisini artırmak ve çocuğun soyut düşüncesini ortaya koymak, imgelem gücünü artırmak için yaratıcı drama gereklidir. Bu sayede çocukların fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini artırmasına da yardımcı olur.YARATICI DRAMA  KAZANIMLARI

 

Yaratıcı drama eğitimi süreci boyunca katılımcılarda;

 • Özgüven,

 • Empati,

 • Problem çözme,

 • Kendini ifade edebilme,

 • Karar verme,

 • Yaratıcılık,

 • Estetik,

 • Hayal gücü/imgelem kullanma,

 • Duygularının farkına varma ve

 • Duygularını ifade etme,

 • Sözlü-sözsüz ifade becerilerini geliştirmeyi sağlar.


 

drama_002.jpg
DRAMA_001.jpg
bottom of page