top of page

Tiyatro Nedir Aslında

Güncelleme tarihi: 10 Ağu 2021

TİYATRO

ÇOCUK TİYATROSU

Çocukluk ; insanın kendi varoluş sorumluluğunu üstlenebilecek olgunluğa erişinceye dek, bilişsel sosyal ve duygusal açılardan gelişiminin yaşandığı süreçtir.

Panayır Sanat olarak çocuklara yönelik gerçekleştirdiğimiz tiyatro oyunlarımızın seçimi ve sergileme biçimleri çocuğun yaş grubu içinde bulunduğu bilişsel sosyal gelişim evreleri, belirlenerek izleyicilerle buluşmaktadır.

Çocuklara verilen diğer eğitim olanakları ile karşılaştırıldığında kendine özgü, dili, sesi, görüntüsü ve vurgusuyla tiyatronun çocuk üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Çocuk Tiyatrosunun Etkileri

Çocuk tiyatrosu : çocuklara yönelen, onların yaratıcılıklarını, paylaşma ve katılıma gereksinmelerini sağlayan tiyatrodur.

-Çocuk tiyatrosu özdeşleşme ve estetik zevk yoluyla çocuklara yeni davranışlar, değerler, kurallar kazandırır.

-Çocuk tiyatrosu, çocuğa yakın çevresini, evreni ve evrendeki yerini algılamakta önemli ip uçları verir. Bu konuda çocuğa yardımcı olur. Çocuğun toplumsallaşmasına yardım eder.

-Çocuğun yaratıcı gücünün gelişmesini sağlar.

-Çocuk tiyatrosu, çocuğun yaşamındaki korkuların ortadan kalkmasına ya da etkilerinin azalmasına yardımcı olur.

-Çocuk tiyatrosu, çocukta karar verme yetkisini geliştirir, olayları çok yönlü değerlendirmesini öğretir.

-Çocuk tiyatrosu, çocuğa güzel sanatların diğer dallarını tanıtır ve sevdirir. Tiyatro etkinliklerinin okullarda ders esnasında gruplar halinde yapılması da ayrıca öğrenciye kalıcı etkiler bırakacak öğretim yöntemidir.

-Çocuk tiyatrosu çocuğun düşünme, hayal kurma, duygulanma yeteneklerini geliştirir. Kişiliğin oluşmasını sağlar. Çevresiyle uyum sağlamasına yardım eder.

ÇOCUK TİYATROSUNUN İŞLEVLERİ

- Eğlendirme işlevi

- Eğitsel ve kişilik oluşturucu işlev

- Öğretici işlev

- Eleştirici işlev

ÇOCUKLARA ÖZGÜVEN DUYGUSU KAZANDIRIR

Çocuk tiyatrosu; çevresiyle iletişim kurmakta zorlanan çocuklar başta olmak üzere genel olarak tüm çocuklara özgüven duygusu kazandırır. Bir tiyatro oyununda çocuklar birlikte gülüp eğlenirler, birlikte öğrenirler... Çocukların sahnede oyun seyretme deneyimleri arttıkça bu durum onların sosyal davranışlarına da yansır. Başkalarıyla daha iyi geçinme, çevreyle daha güçlü bir bağ kurma, kendine güven, uyum sağlama ve cesaret gibi konularda kendilerini geliştirirler.

ÇOCUKLARIN GÖZLEM YOLUYLA ÖĞRENMESİNİ SAĞLAR

Tiyatroda sergilenen oyunlarda çocuklar gözlem yoluyla öğrenmektedir. Oyun esnasında kendini oyunun akışına bırakan ve bir anlamda oyunun bir parçası olan çocuklar sahnedeki oyuncuları model alır ve onlarla empati kurar. Bunun bir sonucu olarak oyunun çocuklara vermek istediği mesaj gözlem yoluyla öğrenilir ve hayata aktarılır. Çocuklar duygu ve düşüncelerini daha akıcı bir dille ve daha etkin bir şekilde ifade ederler. Gözlem yoluyla öğrenmenin bir başka artısı da çocuklarda dikkat, algılama, konuşma, dinleme gibi becerilerin gelişmesine önemli bir katkı sunmasıdır.

KORKULARIYLA BAŞA ÇIKABİLMEYİ ÖĞRETİR

Yapılan araştırmalarda tiyatronun modelleme yoluyla öğretme etkisinin çok önemli başka faydaları da tespit edilmiştir. Bunlardan en önemlisi, fobi türündeki tepkilerde görülen azalmadır. Çocuklar tiyatro oyunlarında kimi zaman korktukları bazı neslelerle karşı karşıya gelebilmektedir. Oyun içerisinde, doktor, karanlık, köpek, fare gibi korkulan bu nesneler ile kurulan ilişki onların bu fobilerinin azalmasına katkı sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle, kendi dünyalarında fobi nedeni sayılabilecek bazı nesneler, tiyatro ile çok farklı bir anlam kazanabilir. Bu da doğal olarak çocuğun o nesneye bakış açısını değiştirebilir.

ELEŞTİREL DÜŞÜNCENİN TEMELLERİNİ ATAR

Eleştirel düşünce, yaşam deneyiminden ve gözlemlerden yola çıkılarak kazanılır. Çocukların eleştirel düşünme becerisi kazanmasında tiyatronun payı çok büyüktür. Çünkü çocuklar okullarda daha yarışçı, sınav veya puan odaklı bir eğitim alırlar. Böyle bir sistemde bilgiyi direkt olarak edinirler ancak edindikleri bilgiyi eleştirel bir süzgeçten geçirebilecek zamanı genellikle bulamazlar. İşte tiyatronun eğitici tarafı ve eleştirel düşünceye olan katkısı bu noktada daha da ön plana çıkmaktadır. Tiyatro deneyimi yaşayan bir çocuk eleştirel düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi hayatın her alanında faydalanacağı becerilerini geliştirir.

TOPLUMA SAĞLIKLI VE FAYDALI BİREYLER KAZANDIRIR

Tiyatroda seyredilen her oyun çocuklara hayata dair farklı konularda yeni şeyler öğretmekte, onların kişisel gelişimlerine doğrudan katkı sağlamaktadır. Tiyatro çocuklara yaşadığı toplumun bir üyesi olma bilincini aşılar. Olaylara farklı açılardan bakabilme becerisi kazandırır. İşbirliği ve dayanışmayı öğretir. Estetik algıyı geliştirir ve sanata olan ilgiyi arttırır. Çocuğun duygusal gerginliklerden uzaklaşmasına ve bireysel sorunlarına çözüm üretmesine yardımcı olur. Işık, ses ve sahne düzenlemesi ile onların farklı duyularına hitap eder.

Başta da söylediğimiz gibi tiyatronun çocuklar üzerindeki pozitif etkisi saymakla bitmez. Daha da önemlisi, tiyatro ile çocuklar arasındaki bu pozitif ilişki zamanla topluma da yansır ve yukarıda saydığımız tüm olumlu özellikleri davranış haline getiren bireylerin sayısı toplumda artış gösterir.
57 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

DANS

bottom of page